Contact

Matunda Community Centre
Soweto Kayole, Nairobi, Kenia

We ontvangen graag uw vragen, suggesties en commentaar.
De Stichting Matunda kan bereikt worden via info@matunda.nl.

De oprichtingsakte en statuten van Matunda zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Matunda is geregistreerd bij:
Kamer van koophandel                                                   50558838
Fiscaal nummer                                                                   8228.03.562
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer (RSIN)                                            822803562

Bestuur:
Marianne Pfeifle, voorzitter
Connie Raaijmakers, secretaris
Charlotte Abrahamsen, penningmeester

Nederlandse zetel:
Slijperijhof 42
4902 DJ Oosterhout
Telefoon 0162-470 474
Internetadres: www.matunda.nl
E-mail: info@matunda.nl
Bankrekeningnummer: NL81 ABNA 0574 0931 17

Beloningsbeleid:
Alle betrokkenen, dat wil zeggen bestuursleden en anderen die meewerken in welke hoedanigheid dan ook, ontvangen geen financiële vergoeding of andere compensatie voor werk gedaan, buiten zeldzame vergoeding van gemaakte onkosten.