Beleidsplan

Het beleid van Matunda Community Centre is, zoals staat in onze Missie en Visie, gebaseerd op een veilige plek realiseren voor lokale kinderen die zorg nodig hebben in Soweto Kayole in Nairobi, Kenia, en ze helpen hun volledige potentie realiseren om een vruchtbaar, productief en gelukkig leven te leiden, maar ook anderen om ze heen helpen hetzelfde bereiken. Daarnaast helpen een wijk rond Matunda creëren waar er gelijkheid, economische ontwikkeling, goed onderwijs en rechtvaardigheid is voor iedereen.

Om dit te realiseren worden de doelstellingen van de constitutie nagestreefd en verder uitvoeren wat er in de constitutie en in het Stichtingsbeleid staat.

Het belangrijkste blijft de zorg van de kinderen, zowel bij Matunda als op school. Daarnaast hebben we de extra ruimtes die gebruikt kunnen worden voor cursussen, lezingen, zelf een bedrijf beginnen of verhuren aan anderen (bedrijf en/of gezin). We zouden ook een groentetuin kunnen beginnen op het terrein (aan de muren) of op het dak van het toiletgebouw.

De zorg voor de kinderen betekent ook overleg, helpen bij gedragsproblemen, voorlichting bij de kinderen, seksuele voorlichting, contact met ouders/verzorgers, organiseren van evenementen en projecten etc.

Om dit te doen zijn we afhankelijk van het bestuur in Kenia, zij moeten contact houden met Matunda en ons en moeten initiatief tonen met dergelijke projecten.

Beleidsplan 2018

Beleidsplan 2019

Beleidsplan 2020

Beleidsplan 2021