Verantwoording

Financiële, maatschappelijke en wettelijke verantwoording

Matunda Community Centre is een erkende Nederlandse stichting die de gelijknamige non-profitinstelling (Community-Based Organization) in Nairobi, Kenia ondersteunt

Doelstelling zoals genoemd in de statuten van de stichting:

  • het ondersteunen van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden in het algemeen en het verlenen van steun aan het Matunda Orphans Community Center te Nairobi in het bijzonder
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Invulling van de doelstelling:

  • Het ondersteunen van Matunda Community Centre in zijn ontwikkeling naar een zelfstandig en zelfredzaam project dat ongeveer twintig kansarme kinderen uit de sloppenwijk Soweto Kayole in Nairobi Kenia een betere toekomst moet bieden
  • De hulp zal bestaan uit giften, advies en ondersteuning
  • Binnen vijf jaar moet Matunda zelfredzaam zijn en wordt er gekeken naar de mogelijkheid en wenselijkheid het project uit te breiden naar andere locaties

Wat willen we voor de kinderen bereiken:

  • De kinderen moeten iedere dag twee maaltijden krijgen
  • De kinderen moeten iedere dag naar school kunnen gaan
  • Voor alle kinderen moet medische zorg beschikbaar zij

Meer over het stichtingsbeleid

 

Matunda is geregistreerd bij:
Kamer van koophandel                                                   50558838
Fiscaal nummer                                                               8228.03.562
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer (RSIN)                                              822803562

 

Nederlandse zetel:
Slijperijhof 42
4902 DJ Oosterhout
Telefoon 0162-470 474
Internetadres: www.matunda.nl
E-mail: info@matunda.nl
Bankrekeningnummer: NL81 ABNA 0574 0931 17

 

Bestuur:
Marianne Pfeifle, voorzitter
Connie Raaijmakers, secretaris
Charlotte Abrahamsen, penningmeester

 

Beloningsbeleid:
Alle betrokkenen, dat wil zeggen bestuursleden en anderen die meewerken in welke hoedanigheid dan ook, ontvangen geen financiële vergoeding of andere compensatie voor werk gedaan, buiten zeldzame vergoeding van gemaakte onkosten.

 

Financiële jaarverslagen