Verantwoording

Financiële, maatschappelijke en wettelijke verantwoording
Matunda Community Centre is een erkende Nederlandse stichting die de gelijknamige non-profitinstelling (Community-Based Organization) in Nairobi, Kenia ondersteunt.

Doelstelling zoals genoemd in de statuten van de stichting:
     * het ondersteunen van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden in het algemeen en het verlenen van steun aan het Matunda Orphans Community Center te Nairobi in het bijzonder
     * het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Invulling van de doelstelling:
     * Het ondersteunen van Matunda Community Centre in zijn ontwikkeling naar een zelfstandig en zelfredzaam project dat ongeveer twintig kansarme kinderen uit de sloppenwijk Soweto Kayole in Nairobi Kenia een betere toekomst moet bieden.

Wat willen we voor de kinderen bereiken:
     * De kinderen moeten iedere dag twee maaltijden krijgen
     * De kinderen moeten een veilige omgeving hebben, waar ze kunnen spelen en leren
     * De kinderen moeten als enigszins mogelijk naar school kunnen gaan
     * Voor alle kinderen moet medische zorg beschikbaar zij.

Officiële naam:
Matunda Orphans’ Community Center
Officieel erkend alias:
Matunda Community Centre
Informeel gebruik:
Matunda

Matunda is geregistreerd bij:
Kamer van koophandel 50558838
Fiscaal nummer 8228.03.562
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer (RSIN) 822803562

Nederlandse zetel:
Slijperijhof 42
4902 DJ Oosterhout
Telefoon 0162-470 474
Internetadres: www.matunda.nl
E-mail: info@matunda.nl
Bankrekeningnummer: NL81 ABNA 0574 0931 17

Bestuur:
Marianne Pfeifle, voorzitter
Connie Raaijmakers, secretaris
Charlotte Abrahamsen, penningmeester

Beloningsbeleid:
Alle betrokkenen, dat wil zeggen bestuursleden en anderen die meewerken in welke hoedanigheid dan ook, ontvangen geen financiële vergoeding of andere compensatie voor werk gedaan, buiten zeldzame vergoeding van gemaakte onkosten.

Constitutie

Stichtingsbeleid

Beleidsplan

Jaarverslagen